Aktualności:

Instytut Polsko-Węgierski dla Tarnowa? Komisja senacka poparła starania miasta

Siedziba Instytutu Współpracy Polsko – Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Tarnowie? Misja prezydenta Romana Ciepieli w Warszawie nie spaliła na panewce. Senatorowie z Komisji Kultury i Środków Przekazu poparli tarnowskie starania. Jednak ostateczna decyzja zapadnie w trakcie posiedzenia Senatu. Za przyjęciem poprawki głosowało 8 senatorów, przeciw – 3, wstrzymało się od głosu – 2.

Podczas dzisiejszego posiedzenia senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu senatorowie odnieśli się do pomysłu lokalizacji siedziby Instytutu Współpracy Polsko – Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Senatorów do zmiany lokalizacji tejże instytucji przekonywał prezydent Roman Ciepiela, który przybliżył historyczne związki Tarnowa i Węgier oraz zaoferował Pałac Ślubów jako możliwą siedzibę Instytutu.

– Ktokolwiek myśli o relacjach węgierskich, to Tarnów wybrzmiewa w bardzo oryginalny i znaczący sposób – mówił na senackiej komisji prezydent Tarnowa Roman Ciepiela. – Jeżeli byłaby dokonana zmiana i Tarnów byłby siedzibą Instytutu, to miasto byłoby gotowe przekazać Pałac Ślubów, który będzie zmieniał swoją funkcję. Jest to nieruchomość godna tego Instytutu. Podniesienie relacji polsko-węgierskich do rangi instytutu współpracy musi mieć też dobrą oprawę. (…) Nie wszystko musi  być w stolicach. Będzie to również podkreślenie roli średnich miast takich jak Tarnów. Dla naszego miasta będzie to wydarzenie znaczące i zrobimy wszystko, aby ten instytut miał dobre i godne warunki do pracy.

Po prezydencie Tarnowa głos zabrał prominentny senator Prawa i Sprawiedliwości, który zaproponował kompromisowe rozwiązanie.

– Jest możliwość, aby był oddział w Tarnowie, który miałby szczególną rangę. Czy to nie jest wyjście z tej sytuacji do przyjęcia?  – dopytywał senator Jan Maria Jackowski. – Jest to hojny gest prezydenta z tym Pałacem, który mógłby być oddziałem o szczególnym znaczeniu. Tarnów jest w połowie drogi do Budapesztu, dlatego wiele spotkań mogłoby się tam odbywać. Być może jest to pewne wyjście z sytuacji.

Z kolei senator PO Ryszard Bonisławski w swojej wypowiedzi podkreślał, że Tarnów od lat kojarzy się ze swoistym pomostem polsko-węgierskim.

– Gdyby zapytać przeciętnego wycieczkowicza, to jednak Józef Bem łączył historycznie Tarnów z Węgarami – zauważył senator Bonisławski. – Jest tam sporo innych miejsc połączonych z kulturą węgierską. Uważam że, właśnie tam, jak się mówi w Warszawie, na prowincji takie centrum powinno być założone. Nikomu nic z tego nie ubędzie, a wręcz przeciwnie. W Warszawie to zniknie wśród wielu innych central, natomiast tam zostanie to wyróżnione.

Przedstawiciel rządu, który uczestniczył w posiedzeniu komisji zwracał uwagę, że jeśli położymy na szali kwestie symboliczne i kwestie praktyczne,  to niestety przeważy kwestia praktyki. W jego opinii mamy już do czynienia z instytucjami, które mają swoje siedziby poza Warszawą, ale to się w praktyce nie sprawdza.

Senator Jackowski podniósł ponownie kwestię tworzenia oddziałów zamiejscowych instytutu. W opinii przedstawiciela rządu, jest to pewne rozwiązanie.

– Gdyby był w Tarnowie oddział zamiejscowy, czy Pałac mógłby być jego siedzibą – dopytywał senator Jackowski.

Jednak senator Ryszka uciął szybko dyskusję.

– Zgłaszam poprawkę, aby instytut miał siedzibę w Tarnowie – powiedział senator PiS Czesław Ryszka.

Ostatecznie prezydent zgodził się, aby zamiast instytutu w Tarnowie mogłaby być jego filia, jednak podkreślił, że nadal zabiega o lokalizację głównej siedziby.

Podczas głosowania poprawki za zmianą lokalizacji Instytutu Polsko-Węgierskiej współpracy głosowało 8 senatorów, przeciw – 3, wstrzymało się od głosu – 2.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Projekty budowlane Tarnów, świadectwa energetyczne Tarnów, projekty hal, ekspertyzy konstrukcyjne, biuro projektów tarnów, projekty architektoniczne, biuro architektoniczne tarnów, świadectwa energetyczne tarnów, certyfikat energetyczny tarnów, nadzór budowlany tarnów, kierownik budowy tarnów, budowlany nadzór tarnów, architekt tarnów, biura projektów tarnów, architekci tarnów