Aktualności:

Mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej na ,,Drodze do sukcesu”

„Droga do sukcesu” – tak nazywa się projekt, który już wkrótce zostanie zrealizowany na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska. Przedsięwzięcie ma na celu aktywizację osób bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem czy wykluczeniem społecznym. Dąbrowski MOPS – czyli instytucja, która podjęła się tego zadania – zaplanowała szereg warsztatów, szkoleń, a także indywidualnych spotkań ze specjalistami. Dzięki nim mieszkańcy zyskają nowe kompetencje, poszerzą horyzonty, a także rozwiną się zawodowo. Całkowita wartość projektu to 875 tys. zł, z czego ponad 740 tys. zł stanowi dofinansowanie z RPO.

Umowę gwarantującą dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na ręce burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego przekazali marszałek Jacek Krupa oraz wicemarszałek Stanisław Sorys.

Prawie 3 mld euro – to kwota, którą dysponujemy w ramach naszego programu operacyjnego. Dzięki niej każdego dnia obserwujemy, jak zmienia się Małopolska. Budujemy i modernizujemy drogi, kupujemy ekologiczne autobusy i pociągi, inwestujemy w edukację, nowe technologie czy służbę zdrowia. Gdy dzielimy unijne środki, zawsze przyświeca nam jeden cel – dobro mieszkańców, bo to właśnie oni stanowią o sile naszego regionu. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by mieli możliwość się kształcić oraz zdobywać nowe doświadczenia i kompetencje. Dzięki temu mają szansę na dobrą pracę i rozwijanie swoich talentów – mówi marszałek Jacek Krupa.

Jeszcze w tym roku, a konkretnie we wrześniu, rozpocznie się rekrutacja uczestników do projektu „Droga do sukcesu”. Zadanie, które obejmie wsparciem 60-ciu najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta i gminy zrealizuje tutejszy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny. Projekt dedykowany jest m.in.: osobom bezrobotnym, nieaktywnym zawodowo, niepełnosprawnym, rolnikom, a także zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Projekt, który już wkrótce zostanie zrealizowany na ziemi dąbrowskiej to niejako pomocna dłoń w kierunku tych najbardziej ubogich, bezrobotnych, borykających się z niepełnosprawnościami czy różnymi dysfunkcjami. Chcemy, by mieszkańcy dzięki aktywnemu udziałowi w integracji społecznej i zawodowej, a także indywidualnemu planowi rozwoju, który przygotują dla nich specjaliści, mogli podnieść swoje kwalifikacje, poszerzyć horyzonty, a przy tym odzyskać wiarę we własne możliwości – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys.

W ramach projektu psycholodzy, pracownicy socjalni oraz doradcy zawodowi przeprowadzą diagnozę indywidualnych potrzeb każdego z uczestników. W zależności od jej wyniku zainteresowani będą mogli skorzystać z tzw. aktywnej integracji społecznej, czyli z osobistych lub grupowych spotkań ze specjalistami. Na miejscu będzie można też otrzymać porady prawne. Ponadto, pod okiem specjalisty ds. wykluczenia cyfrowego, będą mogli nauczyć się obsługi podstawowych i niezbędnych programów komputerowych. Uczestnicy wezmą także udział w treningach kompetencji i umiejętności społecznych czy w warsztatach dedykowanych rodzicom.

Specjalnie dla osób, które od dłuższego czasu pozostają bezrobotne, straciły pracę bądź przebywały dłuższy czas w domu na przykład po urodzeniu dziecka, zaplanowano szeroki wachlarz szkoleń, kursów i trzymiesięcznych staży. Spotkania i rozmowy z doradcą zawodowym pozwolą skrupulatnie ułożyć ścieżkę dalszego rozwoju.

Zaplanowane aktywności z pewnością podniosą kompetencje zawodowe uczestników. Co więcej, czynny udział w zajęciach pozwoli im nabrać pewności siebie, zmniejszy poczucie wyobcowania, a co za tym idzie zwiększy ich szanse na rynku pracy.

Warto dodać, że realizacja projektu potrwa 3 lata, czyli do sierpnia 2021 roku, a rekrutacja do projektu będzie się odbywać cyklicznie.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Projekty budowlane Tarnów, świadectwa energetyczne Tarnów, projekty hal, ekspertyzy konstrukcyjne, biuro projektów tarnów, projekty architektoniczne, biuro architektoniczne tarnów, świadectwa energetyczne tarnów, certyfikat energetyczny tarnów, nadzór budowlany tarnów, kierownik budowy tarnów, budowlany nadzór tarnów, architekt tarnów, biura projektów tarnów, architekci tarnów